Skip to main content
Male model in tailored blue suit in an empty white room
Male model in tailored blue suit in an empty white room
Student work by Heyun Pan | MA Fashion Design Technology Menswear | Graduate Showcase | London College of Fashion | University of Arts London

Welcome to London College of Fashion, University of the Arts London, #LCFMA22 officially part of
London Fashion Week for the first time.

Friday 18th February

CATWALK

ZHENWEI WANG
MIKEL LAZKANO
DIRK VAESSEN
SHUHAN ZHOU
HEYUN PAN
ADELA BABINSKA
JIARONG ZHAO
SHIQI ZHOU
JING QIAN
MA ARTEFACT
YICHENG FAN
YU YOU
XU ZHANG
HONG ZHAO
CHAO SUN
XUEJIN LIU
LICONG GONG
RHEA SONAWANE
SHIJIE XU
LOKIKEY, QI LIU
YULONG XIA
ELENA GONZÁLEZ VILLA
CONSTANZE BACHMANN

Saturday 19th February

SHOWROOM

ALICE SIMPSON
SHUYUE SUN
ANQI LUI
PRAE PIMCHANOK CHAIPET
CHUN CHEN
POLINA GONCHARENKO
FEDERICO BADINI
MANLU GAN
JIZUO LUO
JIEHAN HE
NANQIN HUANG
YISHAN LI
RONG BAO
YUANYUAN TAN
YUMENG XU
ZIHAO ZHOU

LCFMA22 Catwalk Show live from London Fashion Week

lcflondon_

Collections from the UAL Graduate Showcase